tisdag 28 mars
-
fredag 31 mars

Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård blir nu Sveriges första hotellanläggningar att få sitt hållbarhetsarbete verifierat med ISO 26000 i besöksnäringen

Hållbarhetsarbetet är något som vi ser som ett självklart och väldigt viktigt arbete i vårt företag. ISO 26000 blir nu en förlängning av det ISO14001 arbetet som vi arbetar med löpande. Det är viktigt för oss att få en verifiering för det arbetet som vi gör samtidigt som vi ständigt sätter nya mål för vårt hållbarhetsarbete, Mia Spendrup VD. 

ISO 26000 är en internationell standard för organisationers samhällsansvar. Standarden innehåller sju grundläggande principer ska genomsyra organisationens arbete med samhällsansvar. Grundprinciperna innefattar punkter som respekt för mänskliga rättigheter, etiskt uppträdande, transparens och ansvarsskyldighet. 

Att Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård blir första hotellanläggningarna som får sitt hållbarhetsarbete verifierad med ISO 26000 känns jätteroligt, säger Mia Spendrup. Det känns viktigt att föregå med gott exempel som stort företag inom branschen.